Πολεμήστε με τα λόγια , όχι με πράξεις ,όχι με ουσία... με τα λόγια !

Και όταν θα γίνουν πραγματικότητα στην Ζωή σας τα σχέδια των επικυρίαρχων φροντίστε να έχετε σβήσει από την μνήμη σας αυτούς που σας έδωσαν μια ευκαιρία να αντισταθείτε !

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ